Produkty /

Cyklop

VM-003L

Odpromiennik radiestezyjny CYKLOP, jest urządzeniem przeznaczonym do podawania określonych i wybranych promieniowań, celowanym w jedną stronę pasmem o strumieniu w zakresie długość L = 3,0m, szerokość B = 1,0m, wysokość H = 2,2m, głębokość h = 1,1m od miejsca i poziomu usytuowania. Działanie wstecz od kierunku zasadniczego wiązki promieniowania wynosi Z = 0,5m.

Relegator VM-003L CYKLOP posiada koszyczek wsadowy, w którym umieszcza się substancje emanujące odpowiednie promieniowanie, wybrane do podania według potrzeby. Komora koszyczka wsadowego ma przestrzeń ładowania o wymiarach: średnica D = 35 mm, wysokość H = 70mm. Koszyczek wsadowy jest wpuszczany do wnętrz Relegatora przez otwór w pokrywie, na głębokość ograniczoną pierścieniem oporowym umieszczonym na zewnątrz koszyczka.

Sposób użytkowania:

Do wyjętego z Relegatora koszyczka wkłada się substancję, której promieniowanie zamierza się wykorzystać przez podanie jej określonemu obiektowi, lub w celu zneutralizowania innego promieniowania w obiekcie. Załadowany koszyczek wsuwa się przez otwór w pokrywie do wnętrza Relegatora. Urządzenie już uzbrojone, usytuowuje się (wykorzystując najlepsze położenie w poziomie względem obiektu) i ukierunkowuje się go elewacją oznaczoną strzałką na obiekt, który mamy zamiar napromieniować. Czas napromieniowywania nie powinien przekraczać norm zalecanych dla nasycenia obiektu. Po zakończeniu operacji podawania promieniowania koszyczek wyjmuje się i opróżnia, a następnie osadza się w Relegatorze na kilka minut w celu neutralizacji. Po wykonaniu tej czynności można ponownie rozpocząć podawanie promieniowania korzystając np. z innej substancji.

Relegator CYKLOP opracowany został z myślą o stosowaniu go w Litoterapii i Fizykoterapii.

Wykonanie:

Urządzenie wykonane jest ręcznie z materiałów ogólnego użytku, bez udziału elektroniki i metali. Nie emanuje ono szkodliwego promieniowania własnego, nie naładowuje się i nie wymaga żadnego zasilania. Urządzenie działa w każdym miejscu i w każdym położeniu, nie ma negatywnego wpływu na wyposażenie techniczne statków powietrznych, innych środków transportu, oraz urządzeń stosowanych w służbie zdrowia i przemyśle.

Skuteczność urządzenia sprawdzono metodami radiestezyjnymi i biorezonansu. Budowa i zasada działania urządzenia daje nieomal wieczystą gwarancję skuteczności działania w stosowaniu, jeżeli nie zostanie ono umyślnie, przez przypadek lub długoletnim użytkowaniem zniszczone.

Relegator CYKLOP posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr B-983/96 oraz Świadectwo Ochronne Urz.Patentowego RP nr Rz-12727.