Relegator

Budowa

Neutralizator ten składa się z dwóch podstawowych zespołów. Pierwszy z nich to radiator pierwotny, którego zadaniem jest wytworzenie promieniowania w spektrum kolorów od niebieskiego, poprzez indygo do fioletowego. Znajdziemy tu jeszcze niewielkie promieniowanie kolorem białym. Drugi zespół stanowi radiator wtórny. Radiator ten spełnia rolę propagatora i ma za zadanie rozprzestrzenić otrzymane z radiatora pierwotnego promieniowanie w całej zaprogramowanej do ochrony przestrzeni. Wytworzone i rozprzestrzenione promieniowanie neutralizatora na całej swojej drodze w zakresie działania łączy się trwale z promieniowaniem (S) szarej zieleni (chorobotwórcze) i całkowicie to promieniowanie neutralizuje. Sam nie wysyła szkodliwego promieniowania i nie naładowuje się. Pracuje w każdym miejscu i w każdym położeniu. Jedynie bardzo precyzyjne ustawienie neutralizatora na jądrze węzła diagonalnej siatki szwajcarskiej może spowodować zakłócenie w jego pracy polegające na zmniejszeniu zakresu działania.