Relegator

Charakterystyka

RELEGATOR jest urządzeniem likwidującym promieniowanie chorobotwórcze pochodzące od:

  • stref nad ciekami wód wgłębnych zwanych potocznie „żyłami wodnymi”
  • uskoków i deformacji geologicznych (także złóż minerałów)
  • częściowo zmniejsza tzw. promieniowanie sieciowe

Odpromiennik RELEGATOR nie wymaga zasilania, nie naładowuje się i sam nie emanuje szkodliwego promieniowania własnego. Może być stosowany w każdym miejscu i w każdym położeniu. Przeznaczony jest do zastosowania: w przestrzeni otwartej (działki, ogrody, sady, plantacje, szkółki, pastwiska, pola namiotowe, obiekty i ośrodki rekreacyjno –  wypoczynkowe), w mieszkaniach (szczególnie budynków wielo-kondygnacyjnych), w domkach wolnostojących, w budynkach gospodarczych, w stacjach komputerowych i radiolokacyjnych, salach operacyjnych szpitali, halach fabrycznych, w środkach transportu publicznego i prywatnego jak np. lokomotywy elektryczne, statki powietrzne i wodne, trolejbusy, tramwaje oraz samochody osobowe i ciężarowe. Budowa i zasada działania neutralizatora daje wieczystą gwarancję na jego skuteczne działanie w stosowaniu. Wyjątek stanowi umyślne, przypadkowe lub spowodowane długotrwałym użytkowaniem mechaniczne jego zniszczenie.