Relegator

Słowo o konstruktorze

Konstruktorem grupy odpromienników, a raczej neutralizatorów o nazwie RELEGATOR jest lubelski radiesteta Zdzisław Klimkiewicz (1926 – 2003), jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Radiestetów, Bioenergoterapeutów i Homeopatów Ziemi Lubelskiej w Lublinie oraz członek Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy. Sztuką radiestezyjną zajmował się od ponad pół wieku, gdy mając 16 lat, pełniąc czynną służbę w konspiracji, poddany obowiązkowemu nauczaniu kursowemu w różnych dziedzinach wojskowych został „wyłowiony” jako bardzo zdolny do prac operatorskich w radiestezji. Zaliczył należne ćwiczenia aplikacyjne i zdał odpowiednie egzaminy.

Po zakończeniu II wojny światowej pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach: melioracyjnych, robót inżynieryjnych, transportu i maszyn drogowych oraz w lotnictwie. Okresowo pracował także jako nauczyciel zawodu prowadząc wykłady z budowy maszyn budowlanych i drogowych, jak również z technologii robót tymi maszynami. Wszędzie tam korzystał z nabytych wcześniej doświadczeń operatora radiestezyjnego. Wiadomości z dziedziny fizyki, geologii, meteorologii, rolnictwa, kolejnictwa i lotnictwa pochodziły nie tylko z wyniesionej nauki, kursów wojskowych w konspiracji, ale też z praktyki w pracy zawodowej oraz ciągłego dokształcania się i eksperymentowania. Największym osiągnięciem Zdzisława Klimkiewicza jest zakończona powodzeniem kilkunastoletnia praca nad opracowaniem i konstrukcją neutralizatora radiestezyjnego, uzyskanie nań ochrony patentowej, praw autorskich oraz atestu Państwowego Zakładu Higieny (jako urządzenie radiestezyjne do prac w ochronie środowiska i prac dla medycyny).