Relegator

Zakresy działania neutralizatorów RELEGATOR oraz formy neutralizowanych przestrzeni

Przestrzeń w formie walca

Przestrzeń w formie walca

Przestrzeń w formie walca - zakres działania neutralizatora stanowi wyobrażalny w przestrzeni kształt walca o podstawie zakreślonej promieniem R, założonej wysokości H oraz głębokości h od miejsca i poziomu ustawienia.

Odpomienniki objęte tym zakresem:

Przestrzeń w formie prostopadłościanu

Przestrzeń w formie prostopadłościanu

Zakres działania neutralizatora stanowi wyobrażalny w przestrzeni prostopadłościan o podstawie będącej prostokątem o bokach A i B (odpowiednio A/2 oraz B/2 w każdą stronę od miejsca ustawienia) sięgając do wysokości H i głębokości h od poziomu ustawienia

Odpomienniki objęte tym zakresem:

Przestrzeń w formie trapezów złączonych

Przestrzeń w formie trapezów złączonych

Przestrzeń w formie bryły przedstawionej na poniższym rysunku, której podstawę tworzą dwa identyczne trapezy złączone podstawami B1, zwrócone podstawami B2 na zewnątrz na odległość A/2 od miejsca ustawienia oraz sięgająca wysokości H i głębokości h od poziomu ustawienia

Odpomienniki objęte tym zakresem: