RADIESTEZJA

Odpromienniki - co to jest?

Odpromiennik radiestezyjny jest to urządzenie techniczne, którego budowa, właściwości i działanie mają zdolność kształtowania i zmieniania warunków radiestezyjnych w taki sposób – aby skutecznie i trwale zmniejszyć lub zneutralizować szkodliwe promieniowanie (radiacje geopatyczne) w otoczeniu człowieka, zwierząt i roślin.

Charakterystyka skutecznego odpromiennika.

Odpromiennik taki powinien spełniać dwa podstawowe warunki:

 • zdolność do skutecznego obniżenia promieniowania
 • trwałość oraz stabilność uzyskanego efektu

Pracownia Badań Radiestezyjnych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie rozwijając te dwa warunki sprecyzowała kryteria jakie powinien spełniać skuteczny (dobry) odpromiennik:

 • szybkie osiąganie niskiego poziomu promieniowania neutralizowanej przestrzeni
 • charakter neutralizowanego promieniowania – działanie odpromiennika powinno pozostawić biały kolor radiestezyjny
 • osiągnięty niski poziom promieniowania i biały kolor muszą być trwałe i nie mogą się zmieniać w danym okresie czasu
 • cała neutralizowana strefa powinna mieć jednorodny poziom natężenia promieniowania, a w przestrzeni działania odpromiennika nie powinny występować tzw. „martwe pola” w postaci pasów lub plam
 • brak efektów ubocznych po zastosowaniu ekranu zarówno w strefie neutralizowanej jak i poza nią
 • małe wymagania co do wyboru miejsca, w którym odpromiennik będzie leżał i prawidłowo działał
 • łatwość montażu i wstrojenia (jeśli są konieczne)
 • odporność na rozstrojenie i uszkodzenia mechaniczne; w przypadku odpromienników przeznaczonych do stosowania w przestrzeni otwartej – odporność na warunki atmosferyczne, Wykonanie winno być bezpieczne i estetyczne, tak by pozwalało na wkomponowanie i traktowanie urządzenia jako elementu wystroju wnętrza

Ze względu na sposób działania odpromienniki można podzielić na trzy podstawowe grupy

 1. przegrody odbijające lub odchylające promieniowanie
 2. urządzenia pochłaniające (absorpcyjne)
 3. urządzenia interferencyjne (działające na zasadzie zjawiska interferencji czyli zjawiska nakładania się fal)

Niektórzy radiesteci – konstruktorzy wyróżniają ponadto ekrany: rozpraszające, emitery, generujące energię

Z tej grupy największe możliwości w kształtowaniu i neutralizowaniu promieniowania mają ekrany interferencyjne. Posiadają bowiem najlepsze parametry i największy zakres ich kształtowania.