Relegator

Historia powstania

Eksperymenty radiestezyjne zainspirowane informacjami o najnowszych osiągnięciach fizyki cząstek elementarnych rozpoczęły się już w połowie lat siedemdziesiątych. Uzyskiwane efekty szybko zmieniły eksperymenty w prace badawczo – konstrukcyjne. Sprawdzanie prawidłowości doboru odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych tak aby uzyskać założone parametry charakteryzujące odpromiennik skuteczny (zasada działania) trwało do początku lat osiemdziesiątych. Tak powstał pierwszy odpromiennik radiestezyjny, któremu po konsultacjach z naukowcami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadano nazwę RELEGATOR – od słowa „relegować” co znaczy: oddalić, usunąć, odrzucić, nie dopuścić itp. Odpromiennik wszedł w fazę testów, które ze względu na swoją różnorodność wykazały potrzebę skonstruowania odpromieników działających na tej samej zasadzie, lecz o różnych zakresach działania i kształtach neutralizowanej przestrzeni. W ten właśnie sposób powstała rodzina odpromienników RELEGATOR.