RADIESTEZJA

Radiestezja a zagrożenia

Już od lat pięćdziesiątych zachodnie Agencje Ochrony Środowiska Naturalnego oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska informują o zaobserwowaniu bezpośredniego związku między pewnymi zjawiskami i anomaliami, a zapadaniem ludzi i zwierząt na choroby nowotworowe, układu krążenia, nadciśnienie tętnicze i wiele innych. Te niekorzystne zjawiska mają także związek z chorobami i niszczeniem roślinności w określonych punktach terenu lub na określonych obszarach.

Wiele raportów mówi o powstawaniu z niewyjaśnionych przyczyn korozji międzykrystalicznej w częściach maszyn i konstrukcji budowli oraz nieuzasadnionym zmęczeniu materiałów, które to zjawiska mogą być spowodowane promieniowaniem stref nad ciekami wód wgłębnych lub promieniowaniem przewodów elektrycznych (będących pod napięciem lub przewodzących prąd). Wspomnieć tu należy, że prawdopodobnie spotykamy się ze związanym z niektórymi obszarami r a d o n e m , który pod wpływem promieniowania o podwyższonej energii może uwolnić rodniki (grupy atomów połączonych ze sobą w pewnym określonym porządku), a mające olbrzymie znaczenie na powstawanie chorób nowotworowych i nie tylko. Świat nie może już zrezygnować z osiągnięć cywilizacji, ale też nie musi poddawać się powodowanej przez nią degradacji środowiska naturalnego.

Nie można zapominać o mało jeszcze ujawnianych szkodliwych promieniowaniach pochodzenia sztucznego (przede wszystkim od pola elektromagnetycznego), a także ciągle zbyt bagatelizowanym zjawisku promieniowania kancerogennego (nowotworowego) pochodzącego od wód wgłębnych (podziemnych). Jednym z podstawowych zadań radiestetów jest ochrona przed działaniem szkodliwych promieniowań, których charakterystyka i właściwości w nomenklaturze radiestezyjnej określane są jako ”warunki radiestezyjne”. Warunki radiestezyjne należy tak zmieniać i kształtować, aby uzyskać optymalny poziom warunków życia w naturalnym środowisku człowieka. Do tego celu służą urządzenia techniczne zwane najczęściej odpromiennikami radiestezyjnymi, a także ekranami, neutralizatorami lub moderatorami.